top of page

Digital dannelse og kommunikation

IT er en helt naturlig del af elevernes hverdag – også i vores hverdag her på skolen. Som skole ser vi et vigtigt ansvar i at være med til at sikre elevernes digitale dannelse og kompetencer og blive kompetente brugere. 

IT i hverdagen

Elever fra C til E forventes at medbringe egen bærbar computer til undervisningen.  

Skolen stiller alle nødvendige programmer til rådighed for den enkelte elev. Alle elever på skolen har derfor adgang til office365, OneDrive med rigeligt med lagerplads og et stort antal digitale læringsplatforme fra bl.a. Gyldendal og Clio. 

Herudover har vi abonnement på ordbogen.com, IntoWords og Skoletube.dk. 

 

Digitale devices og sociale medier er noget, vores børn og unge møder alle vegne. Det er derfor en vigtig del af elevernes sociale og faglige dannelse, at de lærer at færdes trygt og kompetent i den digitale verden.  

På hvert klassetrin arbejder vi med digital dannelse og kommer ind på emner som kommunikation, digitale arbejdsredskaber, mobning og trivsel. 

Vi bruger digitale medier, når det giver mening, men sætter tydelige rammer overfor eleverne, så det ikke bliver forstyrrende elementer i undervisningen.  

Vi er derfor en mobilfri skole og telefoner afleveres hver dag ved ankomst til skolen. Telefonerne anvendes dog i diverse projekter, hvor det giver mening. 

 

Image by Marvin Meyer

 

Computere, Smartboards og Touchscreens boards.

Alle klasselokaler er udstyret med computere og interaktive tavler eller touch screens. Elever i A og B-klasserne bruger skolens computerrum, når der skal inddrages digitale læremidler. 

bottom of page