top of page

Antimobbepolitik på BIS

Alle børn og unge har ret til at være en del af positive, faglige og sociale fællesskaber - online, såvel som offline.

Ingen skal opleve mobning. Børn og unge har krav på beskyttelse mod et dårligt psykisk undervisningsmiljø og har ret til en skolegang uden mobning. (Børnekonventionen).

Hvad gør skolen i det daglige forebyggende arbejde:

Vi har trivselsforældre på alle klassetrin

 • Vi foretager jævnlige trivselsmålinger

 • Vi har fokus på at have indsigt i de nyeste værktøjer til atforebygge og bekæmpe mobning både off- og online.

 • Fra og med skolestart arbejder skolen med digital dannelse om, hvordan man opfører sig anerkendende og respektfuldt over for hinanden på de sociale medier.

 • Vi anvender materialer om digital dannelse i undervisningen,  fra bl.a.  Sikkerchat.dk, Medierådet, Sex & Samfund og andre relevante hjemmesider.

 • Til forældremøder opfordres forældrene til at vise interesse for og følge med i deres børns brug af digitale medier - herunder de sociale platforme og gribe ind over for dårlig omtale af andre og dårlig opførsel. Dette gøres bl.a. gennem workshops, der har fokus på hvordan man opfører sig på nettet.

 • Skolen har fokus på digitale medier i undervisningen på samtlige klassetrin og særligt fra 4. klasse og op.

 • Fokus tager naturligvis udgangspunkt i skolens værdier og virker rammesættende og retningsgivende for både lærer, elever og forældre. Målet er at sikre  en ensartet måde at håndtere digital mistrivsel på.

 • Vi anvender Circletime i den daglige undervisning

 • Vi har i det daglige stort fokus på at udvikle respekt, forståelse og tolerance for hinanden.

 • Vi arbejder i klasserne med forskellige anti-mobbeværktøjer, som introduceres til forældrene ved forældremøder.

2

Forældrenes rolle

 • Skolen forventer at forældrene tager aktiv del i børnenes skoleliv og samarbejder tæt med lærerne om elevernes trivsel.

 • Vi opfordrer til at forældrene i samarbejde med lærerne danner legegrupper/samværsgrupper og arrangerer sociale arrangementer.​

20 forældreråd om mobning:

 1. Tal ikke dårligt om dine børns klassekammerater – eller om deres forældre.

 2. Det forstyrrer barnets opbygning af kammeratskabsnetværk. Forældreattituder påvirker også hele klassens tolerancekultur.

 3. Støt dit barn i at dyrke mange forskellige bekendtskaber på kryds og tværs af klassen.

 4. Det er en styrke for barnet at have flere bekendtskaber at bygge på. Samtidig mindsker det muligheden for, at nogle klassekammerater bliver meget isolerede.

 5. Sæt spot på ”usynlige” kammerater i dit barns klasse. Børn, der ikke nævnes, aldrig er med hjemme osv.

 6. ”Usynlige” klassekammerater kan være isolerede, mobbede børn, der trænger til at blive trukket med ind i lege eller aftaler.

 7. Tilskynd dit barn til at forsvare den kammerat, der ikke kan forsvare sig selv.

 8. Det er især håndsrækningen fra en klassekammerat, der bryder isolationen omkring barnet, der mobbes.

 9. Giv invitationer til børnefødselsdage fra klassekammeraterne høj prioritet. Dvs. sørge for, at dit barn så vidt muligt tager med til alles fødselsdage.

 10. Det udtrykker respekt for klassekammeraten, der har fødselsdag, at invitationen tages alvorligt.

 11. Fortæl dit barn, at fødselsdagsfester er forskellige, og det er en del af det spændende ved at komme ud.

 12. Barnet med lavstatus i klassen kritiseres ofte for fødselsdagens indhold. De fleste børn bliver ulykkelige, når de rammes på deres familieidentitet. Forskellige fødselsdagsformer øger spændingen.

 13. Når du selv holder fødselsdag for dit barn, så husk den sociale fødselsdagspolitik: alle, ingen eller alle piger/alle drenge. Denne ordning opfattes som retfærdig af de fleste børn.

 14. Selektive fødselsdagsinvitationer markerer manglende respekt for klassen som et samlet konkret fællesskab. At blive sprunget over i rækken af inviterede gæster opleves meget smertefuldt.

 15. Prioritér samvær med de andre forældre i klassen.

 16. Socialt samvær i forældregruppen smitter af på det sociale samvær eleverne imellem.

 17. Støt lærerne, der prioriterer det sociale liv i klassen.

 18. Lærere, der sætter konkrete initiativer gang for at forbedre det sociale liv i klassen, har brug for forældreopbakning, så projektet ikke mislykkes.

 19. Brug forældrerepræsentanter og skolebestyrelse i antimobbearbejdet.

 20. Forældrerepræsentanter og skolebestyrelse kan være med til at gøre mobbeindsatsen til en top-prioriteret skoleindsats.

3

Procedure & Konsekvens:

Circle Time i klasserne (lærerne)

 • Antimobbe workshops i klasserne (lærerne)

 • Antimobbe workshops på forældremøder (lærerne)

 • Møde med skolelederen (elever)

 • Møde med skolelederen (forældre og elever)

 • Hvis mobningen på dette tidspunkt ikke er stoppet p.g.a. manglende samarbejdsvilje fra elev/forældre-side bliver mobberen bortvist for stedse

4

Cooperation

Class representatives and the school board can help make anti-bullying a top priority in the school.Source: “10 forældreråd om mobning fra “Grundbog mod mobning” af Helle Rabøl Hansen (Gyldendals Lærerbibliotek)”

BIS (40 of 91)_edited.jpg
bottom of page