top of page

Danskafdelingen

Discovery and Learning

Hver afdeling består af 5 klasser - A, B, C, D og E - der hver rummer to årgange fra 0.-9.klasse

A :  6 + 7 årige

B :  8 + 9 årige

C : 10 + 11 årige

D: 12 - 14 årige

E: 14 - 16 årige

 

Danskafdelingen er for elever, der må forventes at fortsætte deres uddannelse i det danske uddannelsessystem efter 9. klasse.

Danskafdelingen

Elever i den danske afdeling afslutter 9. klasse med "Folkeskolens Prøver". Vi har dispensation fra faget Kristendom. 

 

Skolens undervisning følger Fælles slutmål for folkeskolen. 

Årsplanerne for de enkelte fag kan ses under punktet "Årsplaner" i menuen og her kan også læses mere om hvordan undervisningen foregår og om de områder, som er særlige for os.

 

Der undervises i de fleste af folkeskolens obligatoriske fag, dog ikke kristendom, da religionsforståelse/undervisning inddrages  tværfagligt på alle klassetrin.

 

Der undervises i engelsk fra A-klassen og i tysk fra C-klassen.

Alle elever i danskafdelingen har billedkunst fra 0. til 8. klasse, hvor faget afsluttes med obligatorisk eksamen. 

 

På alle klassetrin laves der tværfagligt samarbejde mellem de to afdelinger og parallelklasserne har idræt sammen.

 

Fra C-klassen er det obligatorisk at medbringe bærbar PC til undervisningen, og undervisningsmaterialerne vil primært være internetbaseret eller i elektronisk format.

PC'en er egenfinansieret og medbringes på eget ansvar.

BIS (21 of 91)_edited.jpg
bottom of page