top of page

Indskrivning

Kom med os

Tilmeldingsprocessen

Ansøgning om optagelse sker ved at udskrive, udfylde og indsende formularen herunder. 

Registrering på ventelisten sker først når betaling af administrationsgebyr på 100 kr. er registreret. Se endvidere under punktet "Skolepenge".

BIS (73 of 91)_edited.jpg

Skolepenge i danskafdelingen.

 

De månedlige skolepenge ( i 12 måneder.):  

2200 kr. for første barn

2100 kr. for andet barn

2000 kr. for efterfølgende børn fra samme familie.

 

Udover dette betales ved indmeldelse af barnet/børnene på skolen:

Administrationsgebyr på 100 kr. pr. barn

Indmeldelsesgebyr på 7.000 kr. pr. familie

Depositum svarende til 1 måneds skolepenge pr. familie. Dette depositum tilbagebetales, når sidste barn udmeldes af skolen.

C-, D- og E-klasses elever forventes at medbringe egen bærbar computer til den daglige undervisning. Særlige regler for brug af computere udleveres ved start i C-klassen.

 

Udmeldelse af et barn fra skolen kan kun ske til udgangen af et skoleår, medmindre tilladelse er indhentet fra skolens bestyrelse.

 

Bemærk venligst, at ved kalenderårets afslutning, får forældrene tilsendt en blanket vedr. plads i det kommende skoleår, som skal udfyldes og underskrives, hvis man ønsker, at ens barn skal fortsætte på BIS i det næstfølgende skoleår.

 

Hvis forældrene underskriver blanketten, skal de være opmærksomme på, at de binder sig økonomisk for et skoleår.

 

Dispensation for dette kan gives af skolens bestyrelse, hvis forældrene bliver forflyttet i løbet af skoleåret eller ved force majeure situationer.

 

NB! 3 måneders skolepengerestance anses for udmeldelse af barnet/børnene.

Skulle De behøve yderligere information, er De meget velkommen til at kontakte os.

 

Besøg på skolen sker kun efter forudgående aftale.

bottom of page