top of page

Undervisningsmiljøet på BIS:

Vi foretager jævnlige undersøgelser af det fysiske og psykiske undervisningsmiljø.

Alle lokaler på skolen er gennemgået i forhold til lyd, lys, varme og fugt. Der er bl.a. opsat lydisolerende plader i loft og på væg og lysreflekterende film på vinduerne.

Alle klasser har tilfredsstillende ventilations- og lysforhold. 

Der er foretaget trviselsundersøgelser blandt eleverne. Udvalgte punkter på baggrund af undersøgelserne tages op i de enkelte klasser, i elevrådet og til lærer- og forældremøder.  Der arbejdes målrettet og kontinuerligt mod til stadighed at forbedre det fysiske og psykiske undervisningsmiljø.

Næste trivselsundersøgelse foretages i efteråret 2022.

De fysiske forhold kontrolleres løbende.

BIS (8 of 91).jpg
BIS (10 of 91).jpg
BIS (69 of 91).jpg
BIS (63 of 91).jpg
BIS (6 of 91).jpg
bottom of page