top of page

Værdigrundlag

Bjørns Internationale Skoles formål er i hele sit virke at forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Skolens formål er i øvrigt at udøve skolevirksomhed på følgende grundlag:

-at bibringe eleverne kundskaber, der styrker og udvikler deres faglige og personlige kompetencer i et internationalt miljø, hvor dansk og engelsk er undervisningssprog;

-at bibringe eleverne viden og kompetencer, der styrker deres indsigt i internationale forhold og fremmer international forståelse og tolerance;

-en sund og venlig omgangstone forventes praktiseret børn og voksne imellem til gavn for skolens klima, hvor hensynet til det enkelte barns særpræg vil styrke den gensidige respekt og barnets selvrespekt.

Lovpligtigt Tilsyn

Bjørns Internationale Skole har fra 01.08.2023 valgt certificeret tilsynførende Connie Stendal Rasmussen som tilsynsførende.

Nøgletal og karakterer

Afgangsprøver, karakterer og ungdomsuddannelser:

 

Link til undervisningsministeriets database:

 

Statistik om Bjørns Internationale Skole | Børne- og undervisningsministeriet (uddannelsesstatistik.dk

Nøgletal og karakterer.png

Elevers undervisningsmiljø

Trivselsundersøgelse med fokus på det det psykiske og æstetiske arbejdsmiljø, foretaget april/maj 2023,  er tilgængelig på skolen for elever og andre interesserede. Undersøgelse på det fysiske arbejdsmiljø foretages i efteråret 2023. Resultatet vil efterfølgende være tilgængeligt på skolen.
Handleplan på baggrund af disse udarbejdes i samarbejde med elevrådet efteråret 2023.

Vedtægter

Skolens vedtægter kan hentes som PDF-dokument. Offentliggjort 1/3-2013

Vedtægter

Skolebestyrelsen 

bestyrelsen.bjoerns@gmail.com

 

Helene Nielsen (formand)

Pernille Lund (næstformand)

Rikke Bjerg Skov

Peter Rasmussen

Jonas Collin

BIS (3 of 91)_edited.jpg
bottom of page